Adatkezelési tájékoztató 2017-08-02T14:57:20+00:00

FOSTER Biztosítási Alkusz Kft.

ÁLTATLÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Miért készítettük ezt a tájékoztatót?
A FOSTER Biztosítási Alkusz Kft. a szolgáltatásainak, akcióinak megbízhatóbb ismertetése céljából kezeli az Ön nevét és email címét.

Ezeket a személyes adatoknak a kezelését az érintettek jogainak tiszteletben tartásával, valamint a jogszabályi kötelezettségnek teljesítésével kívánja tenni, ezért fontosnak tartja, hogy bemutassa az adatkezelés érintettjeinek az adatkezelési tevékenység legfontosabb jellemzőt.

Ki kezeli személyes adatait?
A személyes adatait a FOSTER Biztosítási Alkusz Kft. kezeli.

A kapcsolattartás lehetőségei: Kapcsolattartó személy:

Postai címünk: 5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 2. II. em. 3. E-mail címünk: fosterkft@fosterkft.hu
Webcímünk: www.fosterkft.hu Telefonszámunk: +36 66 445 604
Kapcsolattartó Fazekas István    

Az adatkezelés NAIH száma: ……..

Milyen adatait kezeljük?

A FOSTER Biztosítási Alkusz Kft. az ügyfelei által megadott név és e-mail cím adatokat kezeli.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

A hírlevél küldéséhez szükséges személyes adatait a hozzájárulása alapján kezeljük.

Meddig kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait addig kezeljük, amíg a nem vonja vissza a hozzájárulását.

Természetesen ezután is bármikor újra regisztrálhat hírlevélszolgáltatásunkra!

Kinek továbbítjuk az adatait?

A hírlevél küldéshez használt személyes adatait nem továbbítjuk harmadik félnek, természetes személynek. Csak a hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki adatait.

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?

A szolgáltatásainkról, akcióinkról összeállított email-jeink célba juttatását a miniCRM szoftverének igénybevételével oldjuk meg.

A miniCRM elérhetőségei:

Postai címünk: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14 E-mail címünk: help@minicrm.hu
Webcímünk: www.minicrm.hu Telefonszámunk: +36-1-999-0402
Kapcsolattartó ügyfélszolgálat    

 

A személyes adatait a külső szolgáltató, a WEBPIARE S.R.O szerverén tároljuk.

A WEBPIARE S.R.O elérhetőségei:

Postai címünk: 94501 Komarno Gútsky rad 5 Slovakia    E-mail címünk: info@webpiare.com
Webcímünk: http://www.webpiare.com/ Telefonszámunk: +36-20-661-4378,
Kapcsolattartó Rigó Krisztián    

 

Milyen elveket tartunk fontosnak az adatainak a kezelése során?

A személyes adatok kezelését a hatályos jogi szabályozás alapján végezzük. A FOSTER Biztosítási Alkusz Kft. csak a megjelölt meghatározott személyes adatokat kezeli. A megadott, személyes adatok biztonságát minden szükséges technikai és szervezési intézkedéssel megvédi. Különösen nagy figyelmet fordít a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítására.

A személyes adatok valódiságáért és pontosságért az Ön által történt megadás után a felel.
Azokat a kifejezéseket, amit ebben a tájékoztatóban használunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint értelmezzük.

Milyen jogai vannak a FOSTER Biztosítási Alkusz Kft. által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

Kérheti az adatainak módosítását:

Amennyiben az adatai megváltoztak, vagy nem pontosak, akkor kérelmére -a személyes adatok kezelésének ideje alatt – kérelmére bármikor módosítjuk azokat. Ezt az igényét bármelyik elérhetőségen keresztül közölheti.

Ha ezt nem tudod megtenni, akkor a megadott elérhetőségeinken keresztül ezt Tőlünk is kérheted.

Kérheti adatainak törlését, illetve zárolását:

A hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti, hogy adatait töröljük. A kérésére – a kérelmének kézhezvételét követő 25 napon belül – írásban, vagy elektronikus úton (beleegyezésével) válaszolunk. Ha valamilyen törvényes oknál fogva nem tudjuk teljesíteni a kérését, akkor elutasítjuk azt és természetesen annak ténybeli és jogi indokait is közöljük.

A személyes adatait abban az esetben is töröljük, ha a kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; illetve a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Zároljuk a személyes adatait, ha ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a jogos érdekeit.

Tájékoztatást kérhet:

Az adatkezelés tartama alatt jogosult megadott elérhetőségeken tájékoztatást kérni a FOSTER Biztosítási Alkusz Kft. által kezelt, személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen:

  • az adatok forrásáról,
  • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
  • az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
  • az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről,
  • az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről.

A tájékoztatást kérelem benyújtásától számított 25 nap alatt teljesítjük.

Folyó évben ingyenesen egyszer kérhető ugyanarra az adatra tájékoztatás.

Szabálysértési hatóság, nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, más közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik a FOSTER Biztosítási Alkusz Kft-t adatok közlése, adatokba történő betekintés, illetve azok átadása érdekében. Amennyiben a megkereső szerv az adatok körét pontosan megjelölte, akkor a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésükre bocsátjuk.

Tiltakozhat a személyes adatainak a kezelése ellen
Kifejezheti a tiltakozását, ha adatainak kezelését hozzájárulásának visszavonása után a FOSTER Biztosítási Alkusz Kft. a jogi kötelezettségének teljesítése miatt, illetve a FOSTER Biztosítási Alkusz Kft., vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése miatt tovább kezeljük.
A tiltakozást a megadott elérhetőségen keresztül közölheti.

A tiltakozás beérkezésétől számított legfeljebb 15 napon belül döntünk és válaszolunk a kérésére. Ha ez nem történik meg, akkor Bírósághoz fordulhat az érdekei védelmében.

Jogorvoslati lehetőségei
A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy az illetékes törvényszékhez fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.        Tel./fax: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu                                Web: http://naih.hu

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás